innenüüsa
Monday, June 04, 2007
  bliibe staan
mengischd schriisds an eim
schriisd eim furt mid aller gwaald
wien e rüücha, wilda wätterlufd
desüüs uf ds meer u wiiter no
waa ma i wälle si verliird

mengisschd schriisds an eim
schriisd eim furt mid aller gwaald
wien e chaalti, graawwi aa
emzrugg i ds tal, a d wermi
waa ma ar liebi schier erstikd

mengischd schriisds an eim
schriissd eim furt mid aller gwaald
wien en beesa, wunda stier
und'r en andri, heissi sunnen
waan ma i fremden liibren undergeid

mengischd schriissds an eim
u ma bliibd staan
mid aller godverflüochte gwaald
wil gieng ma mit
so chääm'ma nieme, nieme zrugg
 
Comments: Post a Comment<< Home

ARCHIVES
July 2006 / August 2006 / October 2006 / November 2006 / June 2007 / July 2007 / August 2007 / September 2007 / December 2007 / May 2010 / July 2010 / April 2017 /


Powered by Blogger